top of page

WIĘCEJ KOBIET

Celem programu „Więcej kobiet” jest wsparcie tych z nas, które chcą w najbliższym czasie wystartować w wyborach – zarówno samorządowych jak i np. uczelnianych czy branżowych. 

Program składa się z trzech części – warsztatów psychologicznych, warsztatów wystąpień publicznych oraz spotkań z polityczkami. 

Warsztaty psychologiczne i wystąpień publicznych zarezerwowane są dla zamkniętej grupy uczestniczek – chętne kobiety prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 16 października 2022 -  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Woew__U9h1-nyrYkFnYswZGRXhzGC8kIjdhhdp3tz1JT4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

1. Zadaniem warsztatów psychologicznych jest zbudowanie psychicznych fundamentów, niezbędnych do odnalezienia swojego głosu w przestrzeni publicznej i wiary w jego znaczenie 😊  Poruszymy kwestie podstawowe dla tego procesu, takie jak poczucie własnej wartości, praca nad samooceną, samoświadomość zasobów czy mechanizmy samoutrudniania i autodewaluacji, skupimy się również na palecie emocjonalnej, towarzyszącej podejmowaniu działań na zewnątrz własnej sfery komfortu czy też na pytaniu „kim jestem w świecie i relacjach z innymi”? Pragniemy, aby uczestniczki warsztatów nabyły dzięki nim przekonania o własnym sprawstwie i mocy dokonywania zmian, słuszności dróg i działań, jakie planują bądź marzą podjąć. 

W trakcie warsztatów będziemy poruszać się w ramach trzech bloków tematycznych: psyche, soma oraz relatio. 

 


Podczas 4 spotkań w ramach bloku psyche eksplorować będziemy tematy związane m.in. z:
-przekonaniami na temat siebie oraz myślami automatycznymi, tworzonymi na ich podstawie;
-pytaniem „kim jestem”- jakimi rolami się opisuję, jakie zasoby potrafię w sobie zidentyfikować, co w myśleniu o sobie utrudnia mi wiarę w swoją sprawczość
- spójnością i stabilnością obrazu siebie
- budowaniem samooceny nie tylko na podstawie informacji zewnętrznych 


Kolejny blok soma zawiera w sobie takie wątki jak:
- umiejętność czytania sygnałów pochodzących z ciała
- objawy stresu i zdolność zarządzania nim
- obraz własnego ciała
- przekazy zewnętrzne o naszych ciałach, bariery dotyczące akceptacji wyglądu, jakie budujemy na ich podstawie
- techniki relaksacji


Ostatnim obszarem tematycznym będą natomiast relacje- jak postrzegamy własną osobę w świecie. Podczas ostatnich dwóch spotkań rozmawiać będziemy o:
- stawianiu granic
- budowaniu asertywnych komunikatów
- skutecznym formułowaniu i wyrażaniu własnych myśli- czyli jak mówić, aby zostać usłyszanym
- psychologicznych aspektach wystąpień publicznych

Każde z ośmiu spotkań trwać będzie około 3 godzin. 

 

2. Warsztaty wystąpień publicznych to czterogodzinne spotkanie, podczas którego uczymy się m.in. :

- jak przygotować wystąpienie 

- ile czasu powinno trwać

- jak wybrać temat wystąpienia i jego główne myśli

- jak radzić sobie z tremą

 

3. Trzecia część programu to otwarte spotkania z polityczkami, tymi lokalnymi i tymi z pierwszych stron gazet. Chcemy dać szansę kobietom na spotkanie na żywo polityczek, znanych często tylko z ekranu telewizora. Będziemy rozmawiać o drodze do polityki, barierach, które same musiały pokonać, „męskim świecie” oraz porażkach i sukcesach. Liczymy też na aktywność publiczności!

GRAFA11.jpg

Program współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

bottom of page