top of page

TYP PROJEKTU: WARSZTATY

 

NAZWA: ROZMAWIAMY

 

DLA KOGO: DLA MŁODYCH DOROSŁYCH

 

PO CO: ROZMAWIAJMY - TYLKO TAK JESTEŚMY W STANIE POZNAĆ SIEBIE I DRUGIEGO CZŁOWIEKA

 

Statystyki alarmują, że kondycja zdrowia psychicznego Polaków znacząco się pogarsza.

 

W Polsce z depresją zmaga się około 1,5 mln osób. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym.

Depresja często prowadzi do prób samobójczych. Według danych policji liczba samobójstw zakończonych zgonem w Polsce wzrosła do ponad 5 tys. w roku 2018, z czego prawie 2 tys., to młodzież w wieku od 13 do 24 lat (746 prób samobójczych w wieku 13-18 lat, 1143 w wieku 19-24 lat)

Z danych statystycznych gromadzonych przez WHO wynika, że około 50 procent wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego zaczyna się w okresie dojrzewania.

 

To zatrważające dane. Co takiego się dzieje, że coraz częściej nie potrafimy poradzić sobie z życiem? Odpowiedź specjalistów jest prosta: jesteśmy coraz bardziej samotni, nie mamy wokół bliskich ludzi, a co za tym idzie - nie mamy z kim rozmawiać.

 

Czas zacząć działać!

 

Celem programu ROZMAWIAMY jest szeroko rozumiane przeciwdziałanie depresji. Podstawową metodą pracy jest rozmowa, jako ważny element życia psychicznego. Grupą docelową programu jest młodzież oraz tzw. młodzi dorośli.

Program jest wsparciem edukacyjnym dla szkół ponadpodstawowych oraz wsparciem terapeutycznym dla ośrodków pomocy psychologicznej. Jest również odpowiedzią na gorące zapotrzebowanie społeczne w zakresie komunikacji, budowania relacji i wzajemnego zrozumienia oraz zapewnienia tzw. dobrostanu psychicznego.

Jest to cykl 14 spotkań tematycznych zakończonych wnioskami do samodzielnego przemyślenia, wspierających budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, oparty na autorskiej metodzie pracy z wyobraźnią i czytaniu terapeutycznym.

 

Program ROZMAWIAMY jest wsparciem i uzupełnieniem dla terapii psychologicznych. Dzięki tym spotkaniom tworzy się przestrzeni do rozmów na temat własnych uczuć, potrzeb, poglądów i przekonań.  

bottom of page